CPU Repair

ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

Oferim, a més dels esmentats, altres serveis que pretenen satisfer totes les necessitats de la PIME.

ASSISTÈNCIA REMOTA

Disposem d’un sistema de connexió remota, que permet l’assistència tècnica sobre els equips del client de forma no presencial. Aquesta pot ser sense la seva presència (per equips crítics) o mitjançant la seva sol·licitud. Amb aquest servei millorem el temps de resposta a les incidències de la seva instal·lació.

INSTAL·LACIONS INFORMÀTIQUES

Podem fer la instal·lació del cablat de dades (coure o fibra òptica) i l’electrònica de xarxa necessaris per al seu despatx, oficina, nau industrial o edifici.

CONSULTORIA TIC

Les TIC’s (Tecnologies de la Informació i Comunicació) son unes de les tecnologies que més ràpidament avancen. L’aplicació d’aquestes a l’àmbit empresarial representa sempre una més gran competitivitat i un important estalvi de costos. Si té qualsevol dubte al respecte, pot comptar amb nosaltres.

RECUPERACIÓ DE DADES

La recuperació de dades de dispositius danyats per cops, aigua, etc. és possible. Analitzem el dispositiu danyat, l’informen de quines dades són recuperables i en quin termini. Vostè decideix que vol recuperar i en quin suport. Tot amb un cost reduït.

DISSENY I CONFIGURACIÓ DE XARXES

Una noves instal·lacions? Canvi o reestructuració de les oficines?
Li dissenyem la nova instal·lació ajustada a les seves necessitats presents i futures.

COMUNICACIONS SEGURES

Que les comunicacions resulten imprescindibles per l’empresa, és una realitat. Correu electrònic, navegació web connexió amb altres seus, xarxes socials, comerç electrònic, aplicacions i infraestructures al “núvol”. La securització d’aquestes comunicacions, ja sigui per complir amb la LOPD o per protecció del nostre negoci, resulta molt necessària. Boix tècnic li proporciona aquests sistemes de comunicació segura i encriptació de dades per què la seguretat no sigui un mal de cap.

CERTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS

La certificació del correcte funcionament d’una instal·lació de cablat de dades, proporciona seguretat, millor aprofitament de la inversió i evita pèrdues de temps i per tant de diners. Si realitza una nova instal·lació de cablat o vol revisar una existent, podem certificar que compleix amb les especificacions i funcionalitat pel que va ser dissenyada i proposar les millores que corregeixin els possibles defectes trobats.