CPU Repair

SERVEIS CSR

CÒPIA DE SEGURETAT REMOTA

CSR EN SERVIDORS EXTERNS

Còpia de Seguretat Automàtica, Encriptada i Supervisada.

És coneguda per tots la necessitat de mantenir unes còpies de seguretat ben planificades, que permeti a la nostra empresa recuperar-se de l’ensurt que suposa la pèrdua de dades informàtiques. Per la nostra experiència, sabem que aquesta necessitat no sempre es veu satisfeta de la millor manera, és per això que Boix tècnic, en el seu desig d’oferir als seus clients solucions informàtiques ajustades a les seves necessitats, incorpora al seu catàleg per a la PIME aquest servei.

Mitjançant el CSR, les seves dades informàtiques primordials seran dipositades en un centre de dades, dotat de les millors mesures de seguretat, encriptades per a mantenir la seva privadesa i replicades, per a més seguretat, en un segon centre.

Amb aquest servei la seva empresa compleix un dels requisits de la LOPD

 


 

Descripció CSR en servidors externs:

  • D’acord amb vostès s’establirà la freqüència i el tipus de còpia de seguretat més adient a les seves necessitats i pressupost.
  • De forma automàtica, es realitzaran les còpies en el servidor remot del centre de dades.
  • Boix tècnic verificarà el correcte funcionament del servei.
  • En cas d’una incidència a la seva instal·lació, Boix tècnic recuperarà les dades sol·licitades per vostès en un període no superior a 24 hores. Si el volum de les dades a recuperar fa inviable la recuperació “on-line” de les mateixes, aquestes seran lliurades en un suport magnètic.

CSR RÀPIDA

Còpia de seguretat ràpida en l’execució i en la recuperació.

Recuperació d’equips en minuts, independentment del maquinari.

Mitjançant aquest servei, un programari realitzarà una imatge completa dels equips (PC’s, Servidors o Màquines virtuals) i la mantindran constantment actualitzada. En cas de pèrdua de dades (fitxers, carpetes, etc..), la recuperació es pot realitzar en qüestió de minuts. Si la pèrdua afecta a l’equip complet, aquest podrà ser recuperat sobre el mateix maquinari un cop reparat o sobre qualsevol altre equip de la seva instal·lació, en una hora.

 


 

Descripció CSR ràpida:

  • Boix tècnic configurarà el seu sistema, d’acord amb les seves necessitats.
  • Un cop el servei s’hagi iniciat, supervisarem el seu correcte funcionament, informant-lo de qualsevol incidència i procedint a la seva solució.
  • En cas que es produeixi una pèrdua de dades, podrà ser recuperada de forma remota.
  • Si es produeix la “caiguda” d’algun dels equips, Boix tècnic es desplaçarà a les seves instal·lacions i recuperarà el sistema, en qüestió d’hores.

Vol recuperar un servidor caigut?
Llest en una hora!!!