CPU Repair

SERVEIS LOPD

ADAPTACIÓ I MANTENIMENT DE LA LOPD

Boix tècnic els ofereix un complet servei d’adaptació a la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal) i el manteniment posterior.

Aquesta adaptació contempla tant la vessant tècnica, com la d’assessorament legal. A la tècnica, proporcionem als nostres clients els mitjans o adaptacions que li permeten complir els requisits d’aquesta llei. Com assessors legals en aquesta matèria, els facilitem la informació necessària per a dur a terme l’adaptació.

Ofereixi una garantia als seus clients i eviti sancions

Boix tècnic realitzarà un test de compliment mitjançant una anàlisi de les dades afectades per aquesta llei, el seu tractament i nivells de protecció. Amb aquests resultats i depenent del nivell d’adaptació de l’empresa, es duran a terme les següents accions:

  • Alta o modificació dels fitxers implicats davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • Creació del “Document de seguretat” on es recolliran les mesures de seguretat adoptades per l’empresa i que resulten d’obligat compliment.
  • Adaptació tècnica de l’organització a fi de donar compliment al document de seguretat.
  • Manteniment del document de seguretat. Com que aquest document ha de recollir totes les incidències de la instal·lació és un dels punts més febles de la majoria d’adaptacions. El nostre servei inclou la modificació d’aquest document per a que estigui actualitzat.
  • Manteniment de les sol·licituds ARCO (Accés, Rectificació, Cancel•lació, Oposició) que eventualment pugui rebre l’empresa.

Aquests dos últims punts són els que més denúncies i per tant, actuacions de l’Agència, provoquen. Les sancions per aquests incompliments van dels 30.000 als 600.000 €.